Fördelar med

Skogen

Skogen

Om du ansluter till skogen, letar efter dofter som transporterar dig dit eller vill dra nytta av rikedomen av näringsämnen, livets stora mångfald och dess andlighet, följ då vår guide.

Vi har gett dig en samling produkter som gör det möjligt för dig att absorbera av dess natur, som har visat sig ha positiva effekter på mental och fysisk hälsa.

Det borde inte förvåna dig att skogsbad, ett sätt att fördjupa sig i skogsatmosfären, i många kulturer har kopplats till minskad stress och förbättrat välbefinnande.

Nordiska skogar har spelat en betydande roll i nordisk mytologi och folklore, ofta förknippade med begrepp som mystik, magi, förändring och koppling till naturen. I nordisk mytologi är Yggdrasil, världsträdet, en framträdande symbol som representerar universum. Det tros koppla samman olika världar och tjäna som världens axel, medan de stora skogarna också har symbolisk betydelse när det gäller styrka och uthållighet över dessa länder.

Dessutom representerar skogen en koppling till naturen och bevarandet av biologisk mångfald. Det är erkänt som ett livsviktigt ekosystem som ger livsmiljö för en mängd olika växt- och djurarter. Bevarandet och hållbart skötsel av nordiska skogar är viktigt för att upprätthålla biologisk mångfald och stödja planetens övergripande hälsa - något som de markområden som tar hand om denna region är helt engagerade i.